Objektif Penubuhan

  1. Melaksanakan kegiatan dakwah secara komprehensif bagi mempertingkat keilmuan dan kefahaman Islam kepada semua lapisan masyarakat khususnya dalam aspek Aqidah Tauhid, Ibadah dan Syariah serta Akhlak dan Tasauf.
  2. Menjadi medium perantara Kerajaan Negeri dan rakyat jelata dengan menjelaskan program-program Kerajaan serta menyelesaikan permasaalahan rakyat dan mengangkat aduan rakyat untuk diharmonikan oleh pihak kerajaan.
  3. Menjelas dan menghurai dasar utama kerajaan, ‘Membangun Bersama Islam’ serta dasar-dasar lain yang diperkenalkan.

Kongsikan ke:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp