Visi & Misi

Visi Bahagian Dakwah Halaqat

Menaiktaraf Bahagian Dakwah Halaqat sebagai komponen utama gerakan dakwah Islam yang unggul, berwibawa, berketrampilan, bersistematik dan berimej di negeri Kelantan.

Misi Bahagian Dakwah Halaqat

  1. Meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap kesyumulan agama Islam dan penghayatan dalam kehidupan berpandukan petunjuk al-Quran dan al-Sunnah.
  2. Memperkasa dan memantapkan aqidah dan keimanan masyarakat mengikut aqidah ahlussunah wal jamaah.
  3. Menjadikan program Membina Generasi Solat (MGS) sebagai agenda teras Bahagian Dakwah Halaqat Negeri Kelantan dengan sasarannya kanak-kanak, remaja, belia dan dewasa termasuk orang sakit, orang kurang upaya dan muallaf.
  4. Meningkatkan jumlah kehadiran jemaah di masjid dan surau ketika kuliah dan pengajian serta solat fardhu berjemaah.
  5. Berusaha meningkatkan jumlah kanak-kanak yang berumur 12 tahun, khatam al-Quran dan mampu membaca al-Quran dengan baik.
  6. Membantu mengurangkan tahap keruntuhan akhlak dan gejala sosial di kalangan remaja dan belia agar selari dengan hasrat menjadikan negeri ini mendapat keberkatan dan keampunan Allah.

Kongsikan ke:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp